Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
37 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta 2018-09-20
36 / 2018 privind alegerea unui reprezentant al consiliului local in CA SI in CEAC in 2018-2019 2018-09-20
35 / 2018 privind incehierea contractului de administrare a fondului forestier 2018-09-20
34 / 2018 privind aprobarea încheierii actului adițional nr 1 la contractul de prestari servicii nr. 3/23.05.2015 incheiat intre Sc Servicii publice Sameteana Srl SI sc bdo financial solutions srl 2018-08-30
33 / 2018 privind revocarea HCL 81/14.12.2017 CU PRIVIRE LA SCOATEREA DIN EVIDENTA FISCALA A persoanelor fizice si juridice aflate in stare de insolvabilitate 2018-08-30
32 / 2018 privind stabilirea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu altas destiniatie decat locuinta si a terenurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Sambata de Sus aflate in administrarea consiliului local 2018-08-30
31 / 2018 privind achiziționarea de centrale termice si accesorii aferente pentru dotare spatiului cu destinație Centru Multifunctional, proprietate publica a Comunei Sâmbăta de Sus 2018-08-30
30 / 2018 privind aprobarea de Lucrari de repatații la rețeau electrică Complex în stațiunea Cimaterică Sâmbăta de Sus 2018-08-30
29 / 2018 privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2018 2018-07-12
28 / 2018 privind organizarea și sărbătorirea unor evenimete culturale la Sâmbăta de Sus 2018-07-12
27 / 2018 privind alocarea din bugetul locala sumei de 5000 de lei pentru finantarea unei excursii , in vederea recompensării elevilor din cadrul Scolii Gim,naziale Sâmbăta de Sus 2018-07-12
26 / 2018 privind exprimarea acordului pentru dizolvarea și lichidarea Asociației Codrii Făgărașului 2018-07-12
25 / 2018 privind modificarea și completarea anexei HCL 8/22.02.2018 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Sambata de Sus in anul 2018 2018-07-12
24 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință 2018-06-29
23 / 2018 privind aprobarea vanzării prin licitație publică deschisă a unui teren in suprafață de 527 mp , proprietate privată a comunei Sambata de Sus din cf 3901in vederea construirii de locuintă/anexe gospodărești. 2018-06-29
Înapoi