Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2018 privind modificarea si completarea hcl 17/15.03.2017 2018-04-18
15 / 2018 privind modificarea si completarea hcl 15/15.03.2017 2018-04-18
14 / 2018 privind aporbarea modificarii utilizarii excedentului bugetului locakl din anul 2017 in 2018 2018-04-12
13 / 2018 privind aprobarea dezmembrarii imobilului de 13877 mp 2018-04-12
12 / 2018 privind aprobarea bugetului pe 2018 2018-03-19
11 / 2018 privind alegerea unui nou presedinte de sedinta 2018-03-19
10 / 2018 privind vanzarea prin licitatie publica a unui teern imobil in suprafata de 348 mp din domeniul privat 2018-03-19
9 / 2018 privind modificarea si completarea HCL 86/14.12.2017 2018-03-19
8 / 2018 privind aprobarea valorificarii masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Sambata de Sus in anul 2018 2018-01-22
7 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Sc Servicii Publice Sambeteana Srl pe anul 2018 2018-01-25
6 / 2018 privind concesionarea prin incredintare directa a unui teren din domeniul privat al comunei Sambata de Sus in suprafata totala de 757mp situat in comuna Sambata de Sus in favoarea domnilor Suciu Marin si Suciu Viorica 2018-01-25
5 / 2018 privind aprobarea termenului de plata a scutirii de la plata a majorarilor de intraziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoane fizice si juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Sambata de Sus 2018-01-25
4 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare si instituirea taxei speciale de salubrizare 2018-01-25
3 / 2018 privind indreptarea unor erori materiale din anexele la HCL 76/23.11.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxei speciale pentru anul 2018 2018-01-25
2 / 2018 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului SD 2018-01-08
Înapoi