Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
14 / 2017 privind aprobarea sudiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt ob de investitii Modernizare si dotare Centru Educational pentru Tineret 2017-03-15
13 / 2017 privind aprobarea sudiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt ob de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Centru Cultural 2017-03-15
12 / 2017 privind aprobarea infiintarii a doua posturi 2017-02-27
11 / 2017 cu privire la aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local conform legii 416/2001 privindvenitul minim garantat 2017-02-27
10 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC servicii publice sambeteana srl 2017-02-27
9 / 2017 privind organizarea, functionarea si exercitarea auditului public intern in sistem de cooperare 2017-02-27
8 / 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta 2017-02-27
7 / 2017 privind stabilirea tarifelor pentru serviciile Sc Servicii Publice Sambeteana SRL si furnizarea gratuita a apei unor consumatori 2017-01-31
6 / 2017 privind darea in folosinta gratuita a spatiilor din imobilul Centru multufunctional , serviciilor de utilitate publica de interes local 2017-01-31
5 / 2017 privind revocarea HCL 22/26.10.2016 2017-01-31
4 / 2017 privind achizitionarea unui container locuinta cu destinatie sociala 2017-01-31
3 / 2017 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar pentru acoperirea golurilor de casa 2017 2017-01-05
2 / 2017 privind acoperirea din excedentul buhetului local a deficitului SF si SD 2017-01-05
1 / 2017 privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre comuna Sambata de Sus si Consiliul Judetean Brasov 2017-01-05
33 / 2016 privind aprobarea retelei scolare 2017*2018 2016-12-15
Înapoi