Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2015 privind utilizarea execedentului bugetului local 2015-01-30
2 / 2015 privind revocarea HCL 26/2014 2015-01-30
3 / 2015 privind aprobarea retelei scolare a Scolii Gimnaziale Sambata de Sus 2015-2016 2015-01-30
4 / 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Dotarea asco CRDDPT TARA FAGARASULUI" cu costume populare 2015-01-30
5 / 2015 prvind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2015 2015-01-30
6 / 2015 privind aprobarea normarii parcului auto 2015-02-20
7 / 2015 privind ducerea la indeplinire a masurilor dispuse ce CCR BV la Sc SERVICII PUBLICE SAMBETEANA SRL din cadrul Cl Sambata de Sus 2015-02-20
13 / 2015 privind aprobarea bugetului local al Comunei Sambata de Sus , judetul Brasov pe anul 2015 2015-03-25
12 / 2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SERVICII PUBLICE SAMBETEANA SRL pe 2015 2015-03-25
11 / 2015 privind alegerea presedintelui de sedinta 2015-03-25
10 / 2015 privind aprobarea bugetului de actiuni sau de lucrari de interes local, conform Legii416 privind venitul minim garantat 2015-03-25
9 / 2015 privind acordarea aunui ajutor de urgenta 2015-03-25
8 / 2015 privund participarea UAT Comuna Sambata de Sus ca asociat al SC ECOSISTEM VICTORIA SRL 2015-03-25
13 / 2013 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta, familiilor si persoanelor aflate in situatii de necesitate potrivit prevederilor Legii nr. 416 privind venitul minim garantat 2013-03-29
12 / 2013 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local conform Legii 416 privind venitul minim garantat, actualizata 2013-03-29
Înapoi