Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2016 declararea consiliului local legal constituit 2016-06-25
2 / 2016 aprobarea raportului de validare a legalitatii alegerii consiliului local 2016-06-25
1 / 2016 alegerea comisiei de validare 2016-06-25
1 / 2015 privind utilizarea execedentului bugetului local 2015-01-30
2 / 2015 privind revocarea HCL 26/2014 2015-01-30
3 / 2015 privind aprobarea retelei scolare a Scolii Gimnaziale Sambata de Sus 2015-2016 2015-01-30
4 / 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Dotarea asco CRDDPT TARA FAGARASULUI" cu costume populare 2015-01-30
5 / 2015 prvind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 2015 2015-01-30
6 / 2015 privind aprobarea normarii parcului auto 2015-02-20
7 / 2015 privind ducerea la indeplinire a masurilor dispuse ce CCR BV la Sc SERVICII PUBLICE SAMBETEANA SRL din cadrul Cl Sambata de Sus 2015-02-20
13 / 2015 privind aprobarea bugetului local al Comunei Sambata de Sus , judetul Brasov pe anul 2015 2015-03-25
12 / 2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SERVICII PUBLICE SAMBETEANA SRL pe 2015 2015-03-25
11 / 2015 privind alegerea presedintelui de sedinta 2015-03-25
10 / 2015 privind aprobarea bugetului de actiuni sau de lucrari de interes local, conform Legii416 privind venitul minim garantat 2015-03-25
9 / 2015 privind acordarea aunui ajutor de urgenta 2015-03-25
Înapoi