Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2018 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar pentru acoperirea golurilor de casa in anul 2018 2018-01-08
87 / 2017 privind alegerea unui nou presedinte de sedinta 2017-12-14
86 / 2017 privind vanzarea directa a doua terenuri in suprafata totala de 648 mp apartinand domeniului privat al Comunei Sambata de Sus , aferent casei de locuit, proprietatea domnului Luca Eugen Gheorghe in favoarea acestuia 2017-12-14
85 / 2017 privind inchirierea unui spatiu din imobilul Centru Multifunctional situat in localitatea Sambata de Sus, aflat in domeniul public al comunei pentru amenajarea unei fitofarmacii 2017-12-14
84 / 2017 privind aprobarea taxei de inchiriere a utilajului- buldoexcavator aflat in patrimoniul Comunei Sambata de Sus 2017-12-14
83 / 2017 privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2018 2017-12-14
82 / 2017 privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor constand in impozite si taxe locale, redevente , chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului local... 2017-12-14
81 / 2017 privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice si juridice aflate in stare de insolvabilitate 2017-12-14
79 / 2017 privind aprobarea retelei scolare a localitatii Sambata de Sus care va functiona in anul scolar 2018-2019 in comuna Sambata de Sus 2017-11-23
78 / 2017 privind achizitionarea de mijloace fixe reprezentand iluminat festiv decorativ pentru sarbtorile de iarna 2017-11-23
77 / 2017 privind aprobarea rectificarii buhetului pe anul 2017 2017-11-23
76 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2018 2017-11-23
75 / 2017 privind aducerea la cunsotinta CL a adresei anaf 2017-11-23
74 / 2017 privind modificarea si completarea hcl 30/2017 2017-11-23
73 / 2017 privind aprobarea sumei de 20 000 2017-11-23
Înapoi