Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2018 privind transformarea asocieatiei Centrul regional pt dezvoltare durabila si promovarea turismului tara fagarasului in asociatie de dezvoltare intercomunitara Centrul Regional pt Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului- TARA FĂGĂRAȘULUI 2018-06-29
21 / 2018 privind aprobarea si implementatrea proiectului DAOTAREA SERVICIULUI SITUATII DE URGENTA COMUNA SAMBATA DE SUS 2018-06-29
20 / 2018 privind aprobarea dezmembrării si primei inscrieri in CF a unui imobil de 2871 mp proprietate privata a comunei Sambata de Sus 2018-06-29
19 / 2018 privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren in surafata de 3232 mp, teren extravilan inscris in cf 101774 in 3 corpuri noi conforma documentației cadastrale 2018-06-29
18 / 2018 cu privire la aprobarea planuli de actiuni sau de lucrari de interes local , conform Legii 416 privind venitul minim garantat , actiualizata 2018-06-29
17 / 2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral al pajiștilor aflate in proprietatea privată a comunei Sambata de Sus 2018-05-15
16 / 2018 privind modificarea si completarea hcl 17/15.03.2017 2018-04-18
15 / 2018 privind modificarea si completarea hcl 15/15.03.2017 2018-04-18
14 / 2018 privind aporbarea modificarii utilizarii excedentului bugetului locakl din anul 2017 in 2018 2018-04-12
13 / 2018 privind aprobarea dezmembrarii imobilului de 13877 mp 2018-04-12
12 / 2018 privind aprobarea bugetului pe 2018 2018-03-19
11 / 2018 privind alegerea unui nou presedinte de sedinta 2018-03-19
10 / 2018 privind vanzarea prin licitatie publica a unui teern imobil in suprafata de 348 mp din domeniul privat 2018-03-19
9 / 2018 privind modificarea si completarea HCL 86/14.12.2017 2018-03-19
8 / 2018 privind aprobarea valorificarii masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Sambata de Sus in anul 2018 2018-01-22
Înapoi