Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2019 privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren in suprafata de 1319 mp , teren intravilan, inscis in cf 100837 in 2 corpuri noi conf documentatiei cadastrale 2019-03-15
15 / 2019 privind inceperea procedurii legale pentru realizarea unei camere mortuare/capela ortodoxa in comuna Sambata de Sus 2019-03-15
14 / 2019 privind aprobarea lucrarilor de reabilitare a strazilor neasfaltate din comuna Sambata de Sus aflate in domeniul public al Comunei Sambata de Sus 2019-03-15
13 / 2019 privind aprobarea planului de actiuni si lurcari de interes local pt 2019 2019-03-15
12 / 2019 privind transformarea unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sambata de Sus 2019-03-15
11 / 2019 privind suplimentarea organigramei institutiei cu 7 posturi de asistenti personali pt persoanele cu handicap gravpentru anul 2019 2019-03-15
10 / 2019 privind concesionarea unui teren in supraf. de 7787 mp in favoarea SC WIDEVISION SRL fabrica de lapte 2019-03-15
9 / 2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a sc servicii publice sambeteana srl 2019-02-13
8 / 2019 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pt Cl 2019-02-13
7 / 2019 privind punerea in executare a sentineti civile 978/2007 2019-02-13
6 / 2019 privind aprobarea diminuarii suprafetei de teren din cf 10045 2019-02-13
5 / 2019 privind aprobarea constituirii fondului de accesibilitate a padurilor 2019-02-13
4 / 2019 privind validarea mandatului BALESCU VASILE 2019-02-13
3 / 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Moderinzare, extindere , reabilitare si dotare sediu al Consiliului Local Sambata de Sus, sat Sambata de Sus 2019-01-17
2 / 2019 privind stabilirea taxelor si impozitelor pe 2019 2019-01-10
Înapoi