Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2018 privind alocarea din bugetul locala sumei de 5000 de lei pentru finantarea unei excursii , in vederea recompensării elevilor din cadrul Scolii Gim,naziale Sâmbăta de Sus 2018-07-12
26 / 2018 privind exprimarea acordului pentru dizolvarea și lichidarea Asociației Codrii Făgărașului 2018-07-12
25 / 2018 privind modificarea și completarea anexei HCL 8/22.02.2018 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Sambata de Sus in anul 2018 2018-07-12
24 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință 2018-06-29
23 / 2018 privind aprobarea vanzării prin licitație publică deschisă a unui teren in suprafață de 527 mp , proprietate privată a comunei Sambata de Sus din cf 3901in vederea construirii de locuintă/anexe gospodărești. 2018-06-29
22 / 2018 privind transformarea asocieatiei Centrul regional pt dezvoltare durabila si promovarea turismului tara fagarasului in asociatie de dezvoltare intercomunitara Centrul Regional pt Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului- TARA FĂGĂRAȘULUI 2018-06-29
21 / 2018 privind aprobarea si implementatrea proiectului DAOTAREA SERVICIULUI SITUATII DE URGENTA COMUNA SAMBATA DE SUS 2018-06-29
20 / 2018 privind aprobarea dezmembrării si primei inscrieri in CF a unui imobil de 2871 mp proprietate privata a comunei Sambata de Sus 2018-06-29
19 / 2018 privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren in surafata de 3232 mp, teren extravilan inscris in cf 101774 in 3 corpuri noi conforma documentației cadastrale 2018-06-29
18 / 2018 cu privire la aprobarea planuli de actiuni sau de lucrari de interes local , conform Legii 416 privind venitul minim garantat , actiualizata 2018-06-29
17 / 2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral al pajiștilor aflate in proprietatea privată a comunei Sambata de Sus 2018-05-15
16 / 2018 privind modificarea si completarea hcl 17/15.03.2017 2018-04-18
15 / 2018 privind modificarea si completarea hcl 15/15.03.2017 2018-04-18
14 / 2018 privind aporbarea modificarii utilizarii excedentului bugetului locakl din anul 2017 in 2018 2018-04-12
13 / 2018 privind aprobarea dezmembrarii imobilului de 13877 mp 2018-04-12
Înapoi