Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Sc Servicii Publice Sambeteana Srl pe anul 2018 2018-01-25
6 / 2018 privind concesionarea prin incredintare directa a unui teren din domeniul privat al comunei Sambata de Sus in suprafata totala de 757mp situat in comuna Sambata de Sus in favoarea domnilor Suciu Marin si Suciu Viorica 2018-01-25
5 / 2018 privind aprobarea termenului de plata a scutirii de la plata a majorarilor de intraziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoane fizice si juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Sambata de Sus 2018-01-25
4 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare si instituirea taxei speciale de salubrizare 2018-01-25
3 / 2018 privind indreptarea unor erori materiale din anexele la HCL 76/23.11.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxei speciale pentru anul 2018 2018-01-25
2 / 2018 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului SD 2018-01-08
1 / 2018 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar pentru acoperirea golurilor de casa in anul 2018 2018-01-08
87 / 2017 privind alegerea unui nou presedinte de sedinta 2017-12-14
86 / 2017 privind vanzarea directa a doua terenuri in suprafata totala de 648 mp apartinand domeniului privat al Comunei Sambata de Sus , aferent casei de locuit, proprietatea domnului Luca Eugen Gheorghe in favoarea acestuia 2017-12-14
85 / 2017 privind inchirierea unui spatiu din imobilul Centru Multifunctional situat in localitatea Sambata de Sus, aflat in domeniul public al comunei pentru amenajarea unei fitofarmacii 2017-12-14
84 / 2017 privind aprobarea taxei de inchiriere a utilajului- buldoexcavator aflat in patrimoniul Comunei Sambata de Sus 2017-12-14
83 / 2017 privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2018 2017-12-14
82 / 2017 privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor constand in impozite si taxe locale, redevente , chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului local... 2017-12-14
81 / 2017 privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice si juridice aflate in stare de insolvabilitate 2017-12-14
79 / 2017 privind aprobarea retelei scolare a localitatii Sambata de Sus care va functiona in anul scolar 2018-2019 in comuna Sambata de Sus 2017-11-23
Înapoi