Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2017 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta 2017-05-25
26 / 2017 cu privire la modificarea si completarea hcl 4/2017 2017-04-28
25 / 2017 cu privire la modificarea si completarea art 1 si 2 din hcl 6/2017 2017-04-28
24 / 2017 cu privire la apobarea deschiderii unor actiuni in instanta in vederea solutionarii problemei ref la unele terenuri 2017-04-28
23 / 2017 privind aprobarea formatului standard al Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului Modernizare drum interjudetean dj 104a, dj 105 c si dj 105p 2017-04-28
22 / 2017 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2017 2017-03-24
21 / 2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren 2017-04-24
20 / 2017 cu privire la modificarea pretului de furnizare a apei potabile 2017-03-24
19 / 2017 privind abrogarea art 2 din hc l7/2017 2017-03-24
18 / 2017 cu privire la abrogarea HCL 27/29.11.2016 2017-03-24
17 / 2017 privind aprobarea sudiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt ob de investitii Modernizare, reabilitare si dotare Scoala Gimaziala Sambata de Sus 2017-03-15
16 / 2017 privind aprobarea sudiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt ob de investitii Dotare Centru Multifunctional 2017-03-15
15 / 2017 privind aprobarea sudiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt ob de investitii Reabilitare, extindere, modernizare si dotare sediu Coniliu Local 2017-03-15
14 / 2017 privind aprobarea sudiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt ob de investitii Modernizare si dotare Centru Educational pentru Tineret 2017-03-15
13 / 2017 privind aprobarea sudiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt ob de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Centru Cultural 2017-03-15
Înapoi