Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2017 cu privire la abrogarea HCL 27/29.11.2016 2017-03-24
17 / 2017 privind aprobarea sudiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt ob de investitii Modernizare, reabilitare si dotare Scoala Gimaziala Sambata de Sus 2017-03-15
16 / 2017 privind aprobarea sudiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt ob de investitii Dotare Centru Multifunctional 2017-03-15
15 / 2017 privind aprobarea sudiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt ob de investitii Reabilitare, extindere, modernizare si dotare sediu Coniliu Local 2017-03-15
14 / 2017 privind aprobarea sudiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt ob de investitii Modernizare si dotare Centru Educational pentru Tineret 2017-03-15
13 / 2017 privind aprobarea sudiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt ob de investitii Reabilitare, modernizare si dotare Centru Cultural 2017-03-15
12 / 2017 privind aprobarea infiintarii a doua posturi 2017-02-27
11 / 2017 cu privire la aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local conform legii 416/2001 privindvenitul minim garantat 2017-02-27
10 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC servicii publice sambeteana srl 2017-02-27
9 / 2017 privind organizarea, functionarea si exercitarea auditului public intern in sistem de cooperare 2017-02-27
8 / 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta 2017-02-27
7 / 2017 privind stabilirea tarifelor pentru serviciile Sc Servicii Publice Sambeteana SRL si furnizarea gratuita a apei unor consumatori 2017-01-31
6 / 2017 privind darea in folosinta gratuita a spatiilor din imobilul Centru multufunctional , serviciilor de utilitate publica de interes local 2017-01-31
5 / 2017 privind revocarea HCL 22/26.10.2016 2017-01-31
4 / 2017 privind achizitionarea unui container locuinta cu destinatie sociala 2017-01-31
Înapoi