ANUNT LICITATIE PUBLICA DESCHISA NR. 3110/20.08.2019

ANUNT LICITATIE PUBLICA DESCHISA NR. 3110/20.08.2019

ANUNT NR. 3110/20.08.2019


Privind licitația publică deschisă pentru concesionarea unui imobil din domeniul privat al comunei Sambata de Sus


Comuna Sambata de Sus - Primaria , cu sediul in Sambata de Sus, str. Lisei , Nr. 150, jud. Brasov, CUI 15578950, telefon 0268/246901,fax 0368/816325, e-mail primariasambata@yahoo.com, concesioneaza prin licitatie publica in data de 10.09.2019, orele 10.00, urmatorul imobil:
- Pastravarie compus din: cabana cu bucatarie si magazie, 4 bazine de crestere pastravi, bazin pescuit sportiv, camin colectare, bazin decantare, canal si conducte aductiune, conducte si canal de evacuare , wc, cascada din lemn si stavilar din lemn si terenul aferent constructiilor in suprafata de 3000 mp
Documentatia tehnica constand in caietul de sarcini si documentatia de atribuire , pot fi solicitate la Secretarul Primariei comunei Sambata de Sus , in perioada 21.08.2019 - 06.09.2019, perioada in care se pot efectua si inscrierile la licitatie .
Ofertele trebuie depuse pana cel tarziu 06.09.2019 , orele 14.00 la sediul Primariei comunei Sambata de Sus - Compartimentul Administrativ - Secretariat, str. Lisei, nr. 150, jud. Brasov
Licitatia va avea loc in data de 10.09.2019 orele 10.00 in sala de sedinta a Consiliului local din cadrul Primariei comunei Sambata de Sus, str. Lisei nr. 150, judet Brasov
Eventualele contestatii ce pot aparea in legatura cu organizarea si desfasurarea licitatiei se pot depune le Comisia de solutionare a contestatiilor din cadrul Primariei comunei Sambata de Sus sau direct la Instanta de contencios administrativ , din Brasov Bulevardul Eroilor nr. 5

   Primar,                                   Secretar,
ANDREAS VASILE              HASU MARIANA - VERONICA

 

Înapoi