Bugetul local


COMUNA SÂMBĂTA DE SUS
STR. LISEI, NR. 150, SÂMBĂTA DE SUS, JUDEȚUL BRAȘOV
Telefon 0268246901, Fax 0368816325
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬________________________________________________________

Nr.171/16.01.2018


A N U N Ț P U B L I C

COMUNA SÂMBĂTA DE SUS reprezentată prin Primar, cu sediul în Comuna Sâmbăta de Sus, Str. Lisei, Nr. 150, Jud Brașov , anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru Proiectul Bugetului Local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2019-2021 al Comunei Sâmbăta de Sus, precum și afișarea acestuia la avizierul instituției.
Dezbaterea publică va avea loc în 12.03. 2018, ora 13.00 în sala de ședințe a Consiliului Local Sâmbăta de Sus și este deschisă tuturor cetățenilor interesați de acest subiect.
Persoanele interesate îl pot consulta personal la sediul Primăriei Comunei Sâmbăta de Sus. Cetățenii care doresc să facă propuneri , sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind acest act normativ, o pot face în scris la registratura instituției.
Ultima zi de depunere a propunerilor și sugestiilor scrise pentru DEZBATEREA PUBLICĂ este data de 09.03.2018

Primar,
Andreaș Vasile

 

Înapoi