Dezbatere publica taxe si impozite

                                                                                                                                          Nr.863/01.03.2019

Andreas Vasile , Primar al Comunai Sâmbăta de Sus

 

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, transmit următorul:

 

A N U N Ţ

 

În perioada 02.03.2019 - 03.04.2019 aşteptăm opiniile, propunerile şi sugestiile cetăţenilor referitoare la Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020.
Opiniile, propunerile şi sugestiile cetăţenilor se primesc până la data de 03.04.2019, acestea pot fi transmise în scris la sediul Primăriei Comunei Sâmbăta de Sus .
Dacă se va solicita organizarea unei întâlniri în care să se dezbată proiectul de hotărâre publicat, aceasta va fi fixată înăuntrul unui termen de 10 zile de la data solicitării, dar nu mai târziu de data de 04.04.2019.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate de la Biroul Impozite şi Taxe locale, între orele 8,00-14,00 sau la tel. 0268/246901 interior 106.

 

 

                    

 

 


 

                                                                                                                                                  Nr.4357/08.11.2018

                             Andreas Vasile , Primar al Comunai Sâmbăta de Sus

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, transmit următorul:

               A N U N Ţ

În perioada 09.11.2018 - 28.11.2018 aşteptăm opiniile, propunerile şi sugestiile cetăţenilor referitoare la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019.
Opiniile, propunerile şi sugestiile cetăţenilor se primesc până la data de 28.11.2018_, acestea pot fi transmise în scris prin poştă la sediul Primăriei Comunei Sâmbăta de Sus din str. Lisei, nr.150, prin e-mail la adresa contact@primariasambatadesus.ro
Dacă se va solicita organizarea unei întâlniri în care să se dezbată proiectul de hotărâre publicat, aceasta va fi fixată înăuntrul unui termen de 10 zile de la data solicitării, dar nu mai târziu de data de 28.11.2018.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate de la Biroul Impozite şi Taxe locale, între orele 8,00-14,00 sau la tel. 0268/246901 interior 106.

 

 

Înapoi