Plan parcelar T 117

COMUNICAT DE PRESĂ UAT SÂMBĂTA DE SUS
Județul Brașov

Anunț prealabil
privind afișarea publică a documentelor
planului parcelar

Denumire județ-BRAȘOV
Denumire - UAT COMUNA SÂMBĂTA DE SUS


UAT COMUNA SÂMBĂTA DE SUS, județul Brașov, anunță publicarea planului parcelar si a tabelului parcelar, intocmite pentru T 117, parcelele Ps 5307/1, Ps 5307/2/2/1, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice , conform art.40, alin (7)....(12) din legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării - 23.03.2020
Data de sfârșit a afișării - 22.05.2020

Adresa locului afișării publice - la sediul primăriei Comunei Sâmbăta de Sus, situat in Sâmbăta de Sus, str. Lisei, nr. 150, Jud Brașov, precum și pe pagina de internet http://primariasambatadesus.ro
Cererile de rectificare ale documentelor planurilor parcelare vor putea fi depuse la sediul primăriei Comunei Sâmbăta de Sus.

PRIMAR,
VASILE ANDREAȘ

 

 

Înapoi