Secretar

Secretar

 

                        LAZEA MARIANA – VERONICA

    secretarul comunei Sambata de Sus

 

Data nasterii : 16 martie 1980

 

Locul nasterii : fagaras

 

Stare civila : necasatorita

 

Religie : ortodoxa

 

Nationalitate : romana

 

Cetatenie: romana

 

2. STUDII:

 

1994 -1998 – Colegiul National Radu Negru Fagaras

 

1998 – 2002 – Facultatea de Geografia Turismului sibiu

 

2010 -           - Facultatea de Drept Simion Barnutiu , Sibiu

 

3. ACTIVITATE PROFESIONALA :

 

2002 – 2003 – professoara Scoala Generala Lisa

 

2003 – 2008 – profesoara  Colegiul tehnic Aurel Vijoli Fagaras

 

2008 – 2010 – consilier IA Primaria Sambata de Sus

 

2010 – present – secretar Comuna Sambata de Sus

 

4.ATRIBUTIILE SECRETARULUI :

 

ART. 117 din Legea 215/2001

 

Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:


a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz.

 

5. APTITUDINI SI COMPETENTE:

 

-simtul responsabilitatii

- capacitatea de impunere prin exemplul personal

- stapanire de sine

- seriozitate la locul de munca

- capacitate de adaptare

- capacitate de negociere

- abilitati de comunicare

- spirit de echipa 

Înapoi