TAXE SI IMPOZITE

 

pentru impozitul pe 2019- http://www.primariasambatadesus.ro/hcl/HCL-2-19-01-10

 

pentru impozitul pe anul 2017 -http://www.primariasambatadesus.ro/hcl/HCL-31-16-12-15

pentru impozitul pe anul 2018- http://www.primariasambatadesus.ro/hcl/HCL-76-17-11-23

                                            http://www.primariasambatadesus.ro/hcl/HCL-3-18-01-25

 

Din 2018 au fost instituite doua taxe speciale:

- taxa speciala de promovare a localitatii

- taxa specilala de salubritate    http://www.primariasambatadesus.ro/hcl/HCL-4-70-01-01

 

 

Persoanele fizice care din 31 decembrie 2015 au in proprietate cladiri NEREZIDETIALE (fara calitate de locuinta ) sau cladiri cu DESTINATIE MIXTA (locuinte in care functioneaza si sedii de firme,) au obligatia sa depuna o declaratie, pana la data de 31 martie 2016, conform Modelului 2016 - ITL aprobat prin ordinul comun MFP/MDRAP nr.4087/2069 din 22 decembrie 2015publicat in MO nr.972/29.12.2015.

 

Incepand cu 01.01.2016 se datoreaza impozit/taxa pe teren si pentru suprafata ocupata de cladiri.

 

Contribuabilii care isi achita integral darile catre stat pana la data de 31 martie 2016,beneficiaza de o reducere de 10 %.
Plata acestora se poate face fără majorări, în două tranşe, până pe 31 martie, respectiv 30 septembrie.
Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale, contribuabilii vor achita majorări de întârziere de 2% pentru fiecare lună de întârziere.


Noul Codul Fiscal Legea 227/2015:

ART. 458 - Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
(1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi:


a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

(2) Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

(4) In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.


ART. 459 - Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice


(1) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform art. 458.

(2) In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457.

(3) Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica urmatoarele reguli:

a) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457;

b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art. 458.

 

Înapoi