COMUNICAT DE PRESĂ UAT SÂMBĂTA DE SUS
2019-10-30 10:57:37

COMUNICAT DE PRESĂ UAT SÂMBĂTA DE SUS

Județul Brașov

Anunț prealabil
privind afișarea publică a documentelor
planului parcelar

Denumire județ-BRAȘOV
Denumire - UAT COMUNA SÂMBĂTA DE SUS


UAT COMUNA SÂMBĂTA DE SUS, județul Brașov, anunță publicarea planului parcelar si a tabelului parcelar, intocmite pentru T93, parcelele A 4148/1 si 4148/2, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice , conform art.40, alin (7)....(12) din legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării - 06.11.2019
Data de sfârșit a afișării - 04.01.2020

Adresa locului afișării publice - la sediul primăriei Comunei Sâmbăta de Sus, situat in Sâmbăta de Sus, str. Lisei, nr. 150, Jud Brașov, precum și pe pagina de internet http://primariasambatadesus.ro
Cererile de rectificare ale documentelor planurilor parcelare vor putea fi depuse la sediul primăriei Comunei Sâmbăta de Sus.

PRIMAR,
VASILE ANDREAȘ

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ UAT SÂMBĂTA DE SUS
Județul Brașov

Anunț prealabil
privind afișarea publică a documentelor
planului parcelar

Denumire județ-BRAȘOV
Denumire - UAT COMUNA SÂMBĂTA DE SUS


UAT COMUNA SÂMBĂTA DE SUS, județul Brașov, anunță publicarea planului parcelar si a tabelului parcelar, intocmite pentru T96, parcelele F 4323,F 4328, F 4316, A 4317 si F 4318, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice , conform art.40, alin (7)....(12) din legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării - 06.11.2019
Data de sfârșit a afișării - 04.01.2020

Adresa locului afișării publice - la sediul primăriei Comunei Sâmbăta de Sus, situat in Sâmbăta de Sus, str. Lisei, nr. 150, Jud Brașov, precum și pe pagina de internet http://primariasambatadesus.ro
Cererile de rectificare ale documentelor planurilor parcelare vor putea fi depuse la sediul primăriei Comunei Sâmbăta de Sus.

PRIMAR,
VASILE ANDREAȘ

 

 

 

Înapoi